Preise

Yoga-Kurse über 10 Unterrichtseinheiten

Yoga-Kurse über 12 Unterrichtseinheiten

140 Euro

168 Euro

Einzelstunde/Privatstunde (60 Min.)

60 Euro

Teilnahme ohne Kursbuchung je UE

15 Euro

Probestunde

10 Euro