Preise

Yoga-Präsenz-Kurse über 10 Unterrichtseinheiten

Yoga-Online-Kurse über 10 Unterrichtseinheiten

150 Euro

120 Euro

Einzelstunde/Privatstunde (60 Min.)

60 Euro

Teilnahme ohne Kursbuchung je UE

16 Euro

Probestunde

12 Euro